Regulamin Sklepu SKOA.PL

Zasady obowiązujące w sklepie internetowym SKOA.PL

 1. Sklep internetowy SKOA.PL zwany dalej sprzedawcą, sklepem lub administratorem należy do firmy Przemysław Pasieko, z siedzibą w 32-540 Trzebinia, ul. Grunwaldzka 63B, zarejestrowanej w CEIDG pod numerem identyfikacji NIP 6282184214, który świadczy za pośrednictwem internetu na stronie internetowej www.skoa.pl i skoa.pl usługi pośrednictwa sprzedaży licencji oprogramowania komputerowego, usługi pośrednictwa sprzedaży licencji oprogramowania serwerowego, usługi sprzedaży kompletnych zestawów komputerów, usługi sprzedaży kompletnych zestawów serwerów, usługi sprzedaży akcesoriów komputerowe, usługi sprzedaży akcesoriów serwerowych.
 2. Sklep internetowy wystawia faktury zwolnione z podatku VAT z wyłączeniem nośników danych zamawianych przez sprzedawcę w imieniu klienta na zasadach powierzenia przez klienta danych do faktury niezbędnych do zrealizowania zamówienia na które klient otrzymuje pełną fakturę VAT od dostawcy towaru.
 3. SKOA.PL pobiera jako sklep internetowy zamawiając produkty zza granicy opłaca wszelkie podatki, VAT oraz cło niezbędne go sprowadzenia produktu z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Węgier lub Holandii do Polski.
 4. Użytkownikiem sklepu internetowego zwanym dalej klientem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność prawną, reprezentant firmy lub pełnomocnik firmy zamawiającej produkty i towary.
 5. Czas realizacji zamówienia określają odrębne zapisy znajdujące się na każdej stronie produktu w sklepie internetowym. Czas ten może ulec zmianie w sytuacjach niemożliwych do przewidzenia przez sklep internetowy takich jak klęski żywiołowe, tymczasowe zamknięcie granic, ograniczenie importu z terenów poza UE. Oprogramowanie w tym licencje na oprogramowanie komputerowe wysyłane są w terminie 7 dni kalendarzowych z zagranicznych oddziałów bezpośrednio na adres klienta uprzednio po opłaceniu wszystkich kosztów importowych (cło, vat, akcyza).
 6. Koszt dostawy dla zamówienia zależny jest wyłącznie od wagi produktu oraz kraju dostawy:
  – produkty wysyłany drogą elektroniczną (przez email): 0,00 zł
  – towar o wadze do 2 kg wysłany poprzez kuriera do krajów UE: 0,00 zł; do pozostałych krajów: 35,00 zł.
 7. Dostawę produktów realizują kurierzy: InPost, DPD, UPS, GLS oraz Pocztex.
 8. W przypadku zamówienia drogą elektroniczną wysyłka realizowana jest w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych.
 9. Zamawiając produkt w postaci licencji OEM, BOX, pudełkowej klient może również poprosić o dostarczenie produktu dodatkowo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany adres w zamówieniu. Produkt zostanie dostarczony w terminie przewidzianym maksymalnym czasem realizacji zamówienia.
 10. Sklep internetowy SKOA.PL przyjmuje płatności za pośrednictwem:
  – karty płatnicze, BLIK, iDEAL, giroPay, ApplePay, GooglePay oraz przezlewy24 poprzez operatora płatności STRIPE (opłata dodatkowa 3% wyszczególniona i doliczona do faktury, natychmiastowe zaksięgowanie wpłaty)
  – karty płatnicze i przelewy natychmiastowe realizowane przez operatora SumUp (brak opłaty dodatkowej, natychmiastowe zaksięgowanie wpłaty)
  – przelewy tradycyjne realizowane na rachunek firmowy na podstawie faktury proforma z terminem płatności 7 dniowym: PL3224 9010 2870 0004 5103 3416 46 w PLN (brak opłaty dodatkowej, mogą obowiązywać opłaty w Twoim banku, zaksięgowanie wpłaty do 3 dni roboczych).
 11. Sklep SKOA.PL udziela gwarancji na produktu i towary oferowane w ramach sprzedaży wynoszącej odpowiednio:
  – 2 lata dla oprogramowania komputerowego (z wyłączeniem przekroczenia okresu zakończenia wsparcia dla oprogramowania przez jego producenta)
  – 2 lata dla akcesoriów komputerowych i serwerowych
  – 2 lata dla zestawów komputerów stacjonarnych
  – 3 lata dla zestawów serwerów z możliwością rozszerzenia do 5, 6, 7, 8, 9 i 10 lat za dodatkową opłatą.
 12. Zgłoszenia gwarancyjne i reklamacyjne klient zobowiązany jest do skierowania poprzez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia wysłane w innej postaci nie zostaną rozpatrzone. Czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie wysłane przez klienta wynosi maksymalnie 3 dni robocze.
 13. Niektóre podzespoły komputerowe i serwerowe posiadają odrębne warunku okresu obowiązywania gwarancji i w przypadku zamówienia przez klienta towarów zawierających te podzespoły bez usługi rozszerzenia obowiązują okresy gwarancji znajdujące się w indywidualna specyfikacja gwarancji dla podzespołów komputerowych i serwerowych.
 14. Kontakt z sklepem internetowym odbywa się za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem KONTAKT lub telefonicznie pod numerem infolinii +48 22 213 95 79.
 15. Sklep internetowy otwarty jest przez cała dobę, jednak obsługa sklepu internetowego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 20:00.
 16. Zwrot i odstąpienie od umowy możliwy jest tylko i wyłącznie w momencie zamówienia przez klienta akcesoriów komputerowych oraz serwerowych.
 17. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego lub gwarancyjnego klient wysyła towar do sprzedawcy dopiero w momencie otrzymania od sprzedawcy wygenerowanego druku nadania przesyłki kurierem. Nie akceptuje się wysyłek na własny koszt, a sprzedawca nie dokonuje zwrotu za taką formę przesyłki gdyż sprzedawca posiada umowę z firmami kurierskimi, którą gwarantuje dostarczenie sprzętu w nienaruszonym stanie od klienta do sprzedawcy oraz od sprzedawcy do klienta.
 18. Po zakończeniu naprawy w ramach zgłoszenia reklamacyjnego lub gwarancyjnego klient uzyskuje pisemne oświadczenie sprzedawcy o wykonanych pracach wraz z wpisem do karty gwarancyjnej towaru. Czas naprawy może wynieść maksymalnie 7 dni roboczych.
 19. W przypadku niemożliwości naprawy uszkodzonego towaru z winy i wad producenta – klient otrzyma oświadczenie o takowym stanie z wyborem możliwego rozwiązania: wymiany towaru lub uszkodzonego podzespołu na nowy lub zwrot pieniędzy.
 20. W przypadku niemożliwości naprawy uszkodzonego towaru w związku z nieprawidłowym wykorzystywaniem przez klienta lub w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru przez klienta w tym uszkodzenie mechaniczne i przeciążenie napięcia sieci klient otrzyma od sprzedawcy oświadczenie z prawem do wyboru formy realizacji dalszego zgłoszenia jako zgłoszenie naprawy pogwarancyjnej, gdyż takie uszkodzenie powoduje utratę gwarancji na rzecz klienta: klient może zażądać zwrotu uszkodzonego towaru po opłaceniu kosztów diagnostyki wynoszącej 50,00 zł oraz kosztów transportu wynoszących łącznie tyle co podwojony koszt dostawy zgodnie z cennikiem zamieszczonym w regulaminie, lub może zarządzać naprawienia usterki na jego koszt na podstawie faktury i dostarczenie towaru ponownie do klienta na jego koszt zgodnie z cennikiem dostawy i ceną dwukrotności dostawy (tam i z powrotem).
 21. Zamówienia zestawów komputerów stacjonarnych, stacji roboczych, serwerów realizowane są na podstawie odrębnych przepisów dotyczących realizacji na zamówienia klienta, a takimi są właśnie wykazane towary, gdzie klient wybiera podzespoły towaru, chyba że produktem sprzedaży jest produkt o gotowej specyfikacji bez możliwości ingerencji w jego parametry lub nie doszło do realizacji umowy lub rozpoczęcia realizacji umowy sprzedaży.
 22. Czas realizacji przelewów zwrotnych został przewidziany przez Ustawodawcę na terenie RP i wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania, podpisania i przesłania zwrotnego na adres e-mail sprzedawcy faktury korekty uprawniającej sprzedawcę do wypłaty świadczenia.
 23. Sprzedawca nie odpowiada prawnie, finansowo, ani w żaden inny sposób za szkody wyrządzone przez oferowane w sprzedaży towary, urządzenia elektroniczne, w tym utratę danych w wyniku awarii podzespołów komputera lub serwera, przestoje, nieprawidłową eksploatację przez klienta zakupionego towaru lub działania niepożądane.
 24. Zamówienia oprogramowania komputerowego zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP oraz nadrzędnymi obowiązującymi na terenie UE nie podlegają zwrotom i odstąpieniem od umowy, chyba że nie doszło do realizacji umowy lub rozpoczęcia realizacji umowy sprzedaży.
 25. Realizacja umowy oraz rozpoczęcie realizacji umowy o których mowa w punkcie 18 i 19 nieniniejszego regulaminu to stan aktualizacji statusu zamówienia określony jako w realizacji, a w przypadku oprogramowania komputerowego oznaczony jako częściowo dostarczony – klucz produktu dla oprogramowania wraz z linkiem do pobrania ze strony producenta oprogramowania wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail.
 26. Integralną częścią regulaminu sklepu internetowego jest polityka prywatności znajdująca się pod adresem PRYWATNOŚĆ.
 27. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020 do odwołania.
 28. Zmiany niniejszego regulaminu i tym samym warunków gwarancji wymagają oddzielnego aneksu w formie pisemnej z obowiązkiem powiadomienie klienta i użytkownika o takowej zmianie przynajmniej 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian z prawem dla użytkownika i klienta do odstąpienia od zawartej umowy w przypadku nie zaakceptowania zmian wprowadzonych w regulaminie.